ข้อมูลการชำระเงิน
*
*
*
 (ตัวอย่าง)
*ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 300 KB และนามสกุลไฟลที่รองรับคือ png, jpg, jpeg, pdf, doc, docx